Smaller Default Larger

Művei

Versek

Napkitörések. Madách, 1972
Édennek neveztem. Madách, 1975
Krónikatöredék. Madách, 1979
A felkiáltójeles ember. Madách, 1987
Mindig. Lilium Aurum, 1993
Bálám szamara. Lilium Aurum, 2005
Gyöngyök és göröngyök. Nap Kiadó, 2006
Ámen és Ómen. Lilium Aurum, 2012

Válogatott versek

Az idő hallgatása. Madách, 1991
Tündöklő hontalanság. Nap Kiadó, 1999
Halottaim piros virága. Madách-Posonium, 2010
Kulcsár Ferenc legszebb versei, AB-Art, 2011
Mindig. Összegyűjtött versek 1968–2012. Utószó: Vilcsek Béla, 2013

Mesék, gyerekversek

Ördögszekér. Lilium Aurum, 2003
Dióhintó. Madách, 1981
Hétördögök. AB-Art, 2006
Én nem tudom, talán... Lilium Aurum, 2006

Esszék, naplók

Imádságok. Kalligram, 1992
A pillangó szárnyverése. Madách-Posonium, 2012

Antológiák

Egyszemű éjszaka
A Csallóköztől a Bodrogközig
Jelenlét
Labdarózsa, nyári hó
Megtartó varázslat
Mužný vek
Szép szerelmes szavak
Szélén az országútnak
Tűzpalota
Hagyomány és megújulás
Tompa Mihály a magyar költők lantjain
Nyomkereső
Mesevarázs
Csodalámpás
Fél évszázad magyar költői. Remekírók Diákkönyvtár
Hiányzó fejezetek
Förtelmes kaszálógép
A magyarokhoz. Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig
1111. Szlovákiai és partiumi magyar költők antológiája
Szlovákiai magyar szép irodalom 2004–2013


Kapcsolódó szakirodalom

Alabán Ferenc: A költői megújhodás útján. Irodalmi Szemle, 1988/7. 753–760. p.
Ardamica Zorán: Mindig. In. Egyétek. Reflexiók, reakciók, különvélemények. AB-ART,
     Pozsony, 2004. 21–22. p.
Bábi Tibor: A fiatal költészeté a szó. Új Szó, 1970/13.
Bábi Tibor: A kilencből hét. Hét, 1977/3–5. p.
Bárczi Zsófia: Töredékes krónika. Kulcsár Ferenc három verséről. Kalligram, 2005/3–4. 8–9. p.
Bodnár Gyula: Sokszemközt Kulcsár Ferenccel. Vasárnapi Új Szó, 1975. január 1.
Bodnár Gyula: Gyermekversek belső tájakról. Új Szó, 1981. október 9.
Bodnár Gyula: Krónikatöredék. Irodalmi Szemle, 1982/4. 368–370. p.
Bodnár Gyula–Tóth László: Nyomkereső. A második világháború utáni (cseh)szlovákiai
     magyar irodalom kistükre. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1994.
Bodnár Gyula: Az univerzum polgára. In: Kulcsár Ferenc legszebb versei. AB-ART, Pozsony,
     2011. 141–146. p.
Csáky Károly: Dióhintó. Hét, 1981/45.
Csanda Gábor: Halottaim piros virága. Kulcsár Ferenc válogatott verseihez. In: Halottaim
     piros virága. Madách-Posonium, Pozsony, 2010. 193–197. p.
Cselényi László: Az Egyszemű éjszaka nemzedéke. In: Ezredforduló, avagy Az emberélet
     útjának felén. Madách-Posonium, Pozsony, 2002. 104–106. p.
Cselényi László: Kulcsár Ferenc. In: Negyedvirágzás, avagy van-e (volt-e, lesz-e) hát cseh/
     szlovákiai-felvidéki magyar irodalom? Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2005. 127–128. p.
Csicsay Alajos: Tükör tinédzsereknek. Kulcsár Ferenc: Én nem tudom, talán… Irodalmi Szemle
     2007/4. 69–74. p.
Egri Viktor: Két új verskötet margójára. Új Szó, 1972/34.
E. Nagy Sándor: Édennek neveztem. Kortárs, 1977/6.
Fábián László: A Vetés-nemzedék költői. Kritika, 1970/4. 61–64. p.
Filep Tamás: A tények igaza? Könyvvilág, 1988/6.
Décsy Gyula: Szlovákiai magyar irodalom. Új Látóhatár, 1983/2. 258–262. p.
Dusza István: Szárnyalni volna jó! (Hogyan kell repülni? Csehszlovákiai magyar írók meséi és
     gyermekversei). Hét 1987/51. 11. p.
Dusza István: Mai költők kortársának lenni. Új Szó, 2001. április 11.
Görömbei András: Fiatal szlovákiai magyar költők. Tiszatáj, 1973/1.
Görömbei András: Édennek neveztem. Népszava, 1976. március 6.
Görömbei András: A szomszédos országok magyar lírájának újabb nemzedéke. Studia Litteraria,
     XVI. (1978)
Görömbei András: Az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke – Kulcsár Ferenc. In: A   
     csehszlovákiai magyar irodalom 1945–1980. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 400–402. p.
– gy –: Dióhintó. Nő, 1981/45.
Horpácsi Sándor: Négy szlovákiai magyar költő. Új Forrás, 1977//2.
Jakubecz Márta: Várunk és erősségünk. Beszélgetés Kulcsár Ferenccel. Remény, 2013/15. 5. p.
Karsay Katalin: Az ég a forma, a föld a tartalom. Beszélgetés Kulcsár Ferenccel. NAP, 1992.   
     október 12–18. 26–28. p.
Koncsol László: Egy kortárs romantikus két szövege. In: Ívek és pályák. Madách, Bratislava, 1981.
      93–98. p.
Koncsol László: A harmadvirágzás korszakai –ívek és pályák. In: Ívek és pályák, Madách,
     Bratislava, 1981. 172–224. (217–219.) p.
Koncsol László: A csehszlovákiai magyar költészet a második világháború után (Történelmi
     vázlat) – Kulcsár Ferenc. In: Nemzedékem útjain. Madách, Bratislava, 1988. 374–376. p.
Kövesdi Károly: A nyelv a mi Gondviselőnk. Beszélgetés Kulcsár Ferenccel. Vasárnap, 2009/38.
Lacza Éva: A tegnap ültetett fa. Beszélgetés Kulcsár Ferenccel. Szabad Újság, 2004. május 19.
Lacza Tihamér: A szavak keresése. Hét, 1980/14.
Lacza Tihamér: Hét verskötet. Irodalmi Szemle, 1988/6. 608–609. p.
Lóska Lajos: Édennek neveztem. Mozgó Világ, 1977/l.
Mészáros László: A mondhatatlan lét dalnoka és énekese. Irodalmi Szemle, 1976/7. 657–660. p.
Molnár Judit: Emberség, magyarság, minőség. Beszélgetés Kulcsár Ferenccel. Szabad Újság,
     2013/14. 10–12. p.
Németh Zoltán: A tragikus versbeszéd lehetőségei. In: Olvasáserotika. Esszék, kritikák,   
     tanulmányok – az élvezet szövegei. Kalligram, Pozsony, 2000.
     192–201. p.
Pintér Lajos: Költők Szlovákiából. Élet és Irodalom, 1976. március 20.
Sárándi József: Három szlovákiai magyar költő. Napjaink, 1973/10.
Szakolczay Lajos: Negyedvirágzás. A csehszlovákiai magyar líra „új hullámáról”. Új Forrás,
     1972/1. 141–144. p.
Szászi Zoltán: Öntettenérés közben egy menet a hiábavalóságról. Kulcsár Ferenc legszebb
     verseiről.  Irodalmi Szemle, 2012/4. 73–74. p.
Szászi Zoltán: Készülődés a rendületlenre. Kulcsár Ferenc: Ámen és Ómen. Irodalmi Szemle
     2013/2, 90–92. p.
Szeberényi Zoltán: Az Egyszemű éjszaka költői. Kulcsár Ferenc. In: Magyar irodalom
     Szlovákiában (1945–1999). II. AB-ART, Pozsony, 2001. 37–43. p.
Szepesi Attila: Napkitörések. Kortárs, 1973/3.
Tóth László: A civilizáció dadog, a kultúra beszél. Beszélgetés Kulcsár Ferenccel. Világszövetség,
     1993. július 20.
Tóth László: Önfeledten a végtelent. Feljegyzések Kulcsár Ferencről. In: Lapszél. NAP Kiadó,
     Dunaszerdahely, 2005. 158–165. p.
Tóth László: Amit a kultúra mondat velünk. Vonások a hatvanéves Kulcsár Ferenc arcképéhez.
     Irodalmi Szemle, 2009/10. 15–22. p.
      Tóth László: Hat tétel Kulcsár Ferenc legújabb könyvéhez (A pillangó szárnyverése). Irodalmi Szemle, 2013/4, 42–46. p.
Varga Imre: Édennek neveztem. Hét, 1976/6.
Varga Imre: Lakoma mennydörgésben. In: Tündöklő hontalanság. NAP Kiadó, Dunaszerdahely,
     1999. 123–129. p.
Vasy Géza szerk.: Fiatal magyar költők 1969–1978. Magvető, Budapest, 1980. 312–315. p.
Vida Gergely: A világ meghódításának vágya. Interjú Kulcsár Ferenccel. Opus, 2009/3. 44–48. p.
Zalabai Zsigmond: Egyszemű éjszaka, kétszemű kritika. Irodalmi Szemle, 1971/7. 617–627. p.
Zalabai Zsigmond: Olvassunk együtt – avagy ízelítő egy verseskötetből. Új Ifjúság, 1972/41.
Zalabai Zsigmond: A vers túloldalán. Tanulmányok. Madách, Bratislava, 1974. 120–128. p.
Zalabai Zsigmond: „Feri bácsi verset ír.” Csallóköz, 1982. május 6.
Z. Németh István: Édes anyaszók fényes katedrálisa. Kulcsár Ferenc: Hétördögök. Könyvjelző,
     2006.